Урамшуулал

Та Beyondmedia үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод 
441,000₮ -ний үнэ бүхий төхөөрөмжийг ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ аваарай .

Та байрандаа хэрэглэгч олоод урамшуулал авах үйлчилгээ нэмэгдлээ.