Бүтээгдэхүүн

 • Сарын Суурь Хураамж
 • Сувгийн тоо
 • Интернэт хурд
 • Төхөөрөмж
 • Контент үзэх эрх
 • Нөхөж үзэх, ухраах зогсоох эрх
 • L багц
  • 30,800₮ /нөат/
  • 125+ /суваг/
  • 40Mbps /үндсэн хурд/
  • 0₮
  • хязгааргүй /кино/
  • Тийм
 • XL багц
  • 35,800₮ /нөат/
  • 125 /+суваг/
  • 60Mbps /үндсэн хурд/
  • 0₮
  • хязгааргүй /кино/
  • Тийм
 • XXL багц
  • 45,100₮ /нөат/
  • 125 /+суваг/
  • 80Mbps /үндсэн хурд/
  • 0₮
  • хязгааргүй /кино/
  • 7 хоног нөхөж ухраах үйлчилгээ
 • Хязгааргүй багц
  • 50,600₮ /нөат/
  • 125 /+суваг/
  • 100Mbps /үндсэн хурд/
  • 0₮
  • хязгааргүй /кино/
  • 7 хоног нөхөж ухраах үйлчилгээ