Бүтээгдэхүүн

 • Сарын Суурь Хураамж
 • Сувгийн тоо
 • Интернэт хурд
 • Төхөөрөмж
 • Контент үзэх эрх
 • Нөхөж үзэх, ухраах зогсоох эрх
 • Дата
 • L багц
  • 30,800₮ /нөат/
  • 125+ /суваг/
  • 40Mbps /үндсэн хурд/
  • 0₮
  • хязгааргүй /кино/
  • Тийм
  • Хязгааргүй
 • XL багц
  • 35,800₮ /нөат/
  • 125 /+суваг/
  • 60Mbps /үндсэн хурд/
  • 0₮
  • хязгааргүй /кино/
  • Тийм
  • Хязгааргүй
 • XXL багц
  • 45,100₮ /нөат/
  • 125 /+суваг/
  • 80Mbps /үндсэн хурд/
  • 0₮
  • хязгааргүй /кино/
  • 7 хоног нөхөж ухраах үйлчилгээ
  • Хязгааргүй
 • Хязгааргүй багц
  • 50,600₮ /нөат/
  • 125 /+суваг/
  • 100Mbps /үндсэн хурд/
  • 0₮
  • хязгааргүй /кино/
  • 7 хоног нөхөж ухраах үйлчилгээ
  • Хязгааргүй
 • Дан интернэт 20Mbps
  • 11,100₮ /нөат/
  • 20Mbps/үндсэн хурд/
  • Хязгааргүй
 • Дан интернэт 40Mbps
  • 17,600₮ /нөат/
  • 40Mbps/үндсэн хурд/
  • Хязгааргүй
 • Дан интернэт 60Mbps
  • 22,000₮ /нөат/
  • 60Mbps/үндсэн хурд/
  • 0₮
  • Хязгааргүй
 • Дан интернэт 80Mbps
  • 33,000₮ /нөат/
  • 80Mbps/үндсэн хурд/
  • 0₮
  • Хязгааргүй
 • Дан интернэт 100Mbps
  • 38,500₮ /нөат/
  • 100Mbps/үндсэн хурд/
  • 0₮
  • Хязгааргүй
 • Дан кабелийн үйлчилгээ
  • 11,000₮ /нөат/
  • 125+ суваг
  • 10000
  • 0₮
 • Дан кабелийн үйлчилгээ
  • 14,000₮ /нөат/
  • 125+ суваг
  • 10000
  • 0₮
  • Тийм
  • 7 хоног нөхөж ухраах үйлчилгээ