Танай байранд сүлжээ нэвтрээгүй байна уу

Та байрандаа манай үйлчилгээг ашигламаар байвч шугам сүлжээ ороогүй байгаа юм биш биз??
Та байрандаа сүлжээ нэвтрүүлэхийн тулд 1 байрнаас 5 хэрэглэгч холбуулахыг хүсвэл бид шугамаа татах боломжтой юм.
Та өөрөө 4 хэрэглэгч олвол та манай үйлчилгээг 6 сарын турш үнэ төлбөргүй хэрэглэх боломжтой ба таны олсон 4 хэрэглэгч хосолсон үйлчилгээг сонговол 1 сарын турш үнэгүй ашиглана. Мөн дан интернэтийг сонирхох боломжтой байгаа шүү. 
- Төхөөрөмж үнэгүй
- 120+ дээш суваг
- Видео сан үнэгүй
- 40Mbps, 60Mbps, 80Mbps, 100Mbps хүртлэх хурдтай интернэт
- Хязгааргүй датта
- Нөхөж ухраах үйлчилгээ 7 хоног
- Орос суваг нөхөж ухраах үйлчилгээ 3 хоног
БИДНИЙГ ХҮРЭЭГЭЭ ТЭЛЭХЭД ТҮЛХЭЦ БОЛЖ БУЙ ХЭРЭГЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА <3